Põllumajandusettevõtte bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude näidisvormid leiad: http://www.pikk.ee/upload/files/Finantsmajandus/Pollumaj__bilanss%2C_kasumiaruanne.xls