Pidevalt töötajaid koolitades tagame klientidele püsivalt kõrge tasemega teenuse. Lisaks anname raamatupidamise, maksude, tööõiguse ja äriseadustikualast nõu nii suuremahuliste tehingute eel kui ka tekkinud probleemide lahendamisel.

RAAMATUPIDAMISTEENUSE KORRALDUS JA HIND:

  • raamatupidamisteenuse kohta sõlmime üksikasjaliku lepingu
  • ettevõtjat teenindab üks raamatupidaja
  • raamatupidamisteenuse hind sõltub teenuse mahust ja hinna lepime kokku läbirääkimiste käigus iga konkreetse ettevõtjaga

RAAMATUPIDAMISTEENUSE TULEM:

  • korrektselt ja õigeaegselt teostatud raamatupidamine
  • igakuine täpne ülevaade ettevõtte majandusseisust
  • alati õigeaegselt esitatud aruandlus riigiametitele
  • ettevõtja informeeritus raamatupidamisega seotud seadusandluse muudatustest

Raamatupidamisteenuse garantii: aastaid ilma probleemideta läbitud maksukontrollid ja auditid.