OÜ-l Sendihaldur on 23. märtsil 2015. a sõlmitud Põllumajandusametiga taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli teostamiseks haldusleping nr. 12-10/416.

Tehnilist kontrolli viib läbi spetsialist:

KAIDO EDENBERG
telefon: 50 32 181
e-post: kaido@edenberg.ee

Kaido Edenberg on läbinud taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli alase koolituse ning omab vastavat tunnistust.

Taimekaitseseaduse § 87 lõike 1 kohaselt peavad kasutuses olevad taimekaitsepritsid, välja arvatud    käsi- ja selgprits, läbima korralise tehnilise kontrolli iga kolme aasta järel. Puhtimisseadmete tehnilise kontrolli reeglid ei ole seni veel paika pandud, aga sellekohase info saamisel, anname sellest teada.