Teenuse   nimetus hind km-ta km 20 % hind km-ga
Ühe kuni 12-meetrise töölaiusega taimekaitseseadme tehnilise   kontrolli teostamine 50,00 € 10,00 € 60,00 €
Iga 12-meetrist töölaiust ületava meetri eest täiendav tasu   taimekaitseseadme tehnilise kontrolli teostamisel 2,00 € 0,40 € 2,40 €
Transpordi tasu ühe kilomeetri eest taimekaitseseadme tehnilise   kontrolli teostamise kohta kohalesõidul lähtepunktist: Laatre,    Tõlliste vald,   Valgamaa 0,45 € 0,09 € 0,54 €

Alus: Haldusleping 23.03.2015 nr 12-10/416 lisa 1.